Gospodarka Ekologiczna

System gospodarki ekologicznej wiąże się ze spółdzielnią Važec już od niepamiętnych czasów. Spółdziełnia znajduje się w przepięknym regionie między dwoma parkami narodowymi Słowacji, których obszary rozciągają się także na jej terenach. Gospodarka prowadzona zgodnie z ochroną środowiska naturalnego jest dla nas podstawowym priorytetem i od 2005 roku jesteśmy certyfikowaną EKO farmą.

Ekologia pod szczytem Krzywań

W spółdzielni rolniczej Važec uwzględniamy cechy regionu. Pierwszym istotnym czynnikiem w gospodarce ekologicznej jest klimat i wysokość, która tutaj wynosi średnio 1 000 m. n.p.m., i dlatego dogadza bardziej hodowli zwierząt, niż uprawianiu produktów rolnych. Położenie między dwoma pasmami górskimi, Tatrami Wysokimi i Niżnymi, również oddziaływa na warunki klimatyczne i temperaturę.

Dlatego nasze działania skupiamy na hodowli bydła (krów) i owiec. Zarządzamy ok. 1 700 hektarami trwałych użytków zielonych, które obejmują łąki i pastwiska. Na łąkach uprawiamy paszę objętościowe na zimę. Pastwiska znajdujące się jak najbliżej spółdzielni są przeznaczone przede wszystkim dla krów mlecznych. Pastwiska górskie wykorzystujemy w celu wypasu młodego bydła.

Odnawianie łąk i pastwisk

Do ekologicznej gospodarki niezbędnie należy również regeneracja ekosystemów. Staramy się odnawiać łąki i pastwiska, jak również uprawiać wieloletnie rośliny pastewne na ziemi ornej i corocznie udaje nam się zregenerować prawie 250 hektarów ziemi.

Ekologiczna troska o glebę

Gospodarkę rolną prowadzimy na gruntach piaszczysto-żwirowych. Składniki odżywcze z nawozu sztucznego jednak nie utrzymają się w glebie, lecz zawsze odpłyną. I z tego powodu jest gospodarka ekologiczna dla nas najbarzdiej korzystna. Obecnie stosujemy wyłącznie nawóz naturalny w zakresie dozwolonym.

Czynnikiem pomocniczym we wprowadzaniu nawozów naturalnych był wzrost pogłowia bydła. Udało się nam nawet wprowadzić innowację i uprościć przetwarzanie obornika – cięciem słomy na ściołkę. Obornik zostaje w ten sposób łatwiej przetwarzany i zarazem szybciej rozkłada się. W celu dopełnienia azotu w glebie rozszerzyliśmy rozmiar uprawiania koniczyny.

Produkcja nasion ekologicznych

Na 450 hektarach gleby uprawiamy owies, jęczmień, pszenicę, groch i ziemniaki. Oprócz zużycia własnego – dla krów i owiec, eksportujemy zbędne nasiona i za granice Słowacji.

Wolny wybieg dla zwierząt

W spółdzielni znajduje się prawie 1 500 sztuk bydła, z tego około 400 krów mlecznych i 700 owiec. Część naszych działań dotycząca hodowli owiec jest uznawaną w skali międzynarodowej. W spółdzielni działa obrót stada w cyklu zamkniętym, od cieląt, jałówek, krów, po byków. Krowy mleczne pasiemy w czasie sezonu na zewnątrz, noc spędząją w stajni. Jest to potrzebne i ze względu na produkcję nawozu naturalnego. Młode bydło i krowy mamki wypasane są w ogrodzeniu zabezpieczonym elektrycznie od maja do października.

Ekologiczna BIO produkcja

Mleko od krów i owiec przetwarzamy zgodnie z wymaganiami ekologicznego przetwarzaniaprodukcji żywności ekologicznej. Naprawdę warto wytrwać i zobaczyć wyniki, którymi są BIO produkty mleczne o znakomitym smaku i sporej wartości odżywczej.

Serdecznie państwa zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych na delikatne sery owcze lub krowie (wędzone i niewędzone), łagodne nitki serowe, parenicę czy tradycyjną słowacką żentyca lub mleko kwaśne.

Spróbuj BIO produkty mleczne! >>