Ekologické hospodárstvo

 

Ekologický chov oviec – Ekofarma Važec

Systém ekologického hospodárstva je družstvu Važec blízky odjakživa. Družstvo sa nachádza v nádhernom kraji medzi dvoma národnými parkami Slovenska a ich územia sa rozkladajú aj na pôde družstva. Hospodáriť v duchu enviromentálnej udržateľnosti je pre nás prioritou od srdca a od roku 2005 sme certifikovanou Eko farmou.

Ekológia pod Kriváňom

Na poľnohospodárskom družstve Važec vychádzame z rysov krajiny. Prvým dôležitým faktorom pri ekologickom hospodárení je klíma a nadmorská výška. Tá je na družstve v priemere 1 000 m.n.m. a viac vyhovuje živočíšnej výrobe ako pestovaniu plodín. Poloha medzi dvomi pohoriami, Vysokými a Nízkymi Tatrami sa taktiež odzrkadľuje na klimatických podmienkach a teplote.

Ekologická živočíšna výroba - Poľnohospodárske družstvo Ekofarma Važec

Naše aktivity sa preto sústredia na chov dobytka (kráv) a oviec. Obhospodarujeme 1 700 hektároch trvalých trávnatých porastov, ktoré sa delia na lúky a pasienky. Na lúkach dorábame objemové krmivo na zimu. Pasienkové plochy, sústredené čo najbližšie k družstvu, sú určené najmä pre dojnice. Horské pasienky využívame na pasenie mladého dobytka.

Obnova lúk a pasienkov

K ekologickému hospodárstvu vo Važci patrí aj regenerácia ekosystémov. Naše snahy sa sústredia na obnovu lúk a pasienkov, vrátane viacročných krmovín na ornej pôde a každoročne sa nám podarí zregenerovať približne 250 hektárov.

Ekologická starostlivosť o pôdu

Hospodárime na piesčito-štrkovitých pôdach. Živiny z priemyslených hnojív sa v pôde však neudržia, vždy odtečú preč. Aj z tohto dôvodu je hospodárenie v ekologickom systéme pre nás najvýhodnejšie. Teraz hnojíme iba maštaľným hnojom v povolenom rozsahu.

Ekologické hospodárstvo na Ekofarme Važec

Prírodnému hnojeniu nám pomohli aj zvýšené stavy dobytka. Dokonca sme zjednodušili spracovanie hnoja inovatívnym spôsobom – rezaním slamy pre podstielku. Hnoj sa takto ľahšie spracúva a zároveň aj rýchlejšie rozkladá. Pre doplnenie dusíka v pôde sme rozšírili pestovanie ďateliny.

Výroba ekologických osív

Na 450 hektároch ornej pôdy družstva pestujeme ovos, jačmeň, pšenicu jarnú, hrach a zemiaky. Okrem spotreby pre vlastné kravy a ovce nadbytočné osivo vyvážame aj za hranice Slovenska.

Ekologická starostlivosť o pôdu - Ekofarma Važec

Voľný výbeh pre zvieratá

V družstve máme skoro 1 500 kusov dobytka, z toho približne 400 dojníc a 700 oviec. Súčasťou našich aktivít je aj šľachtiteľský chov oviec, medzinárodne uznávaný. Na družstve máme uzavretý obrat stáda, od teliatok, jalovíc, kráv až po býkov. Dojnice pasieme sezónne vonku, na noc ich zháňame do maštalí. Je to potrebné aj kvôli výrobe maštaľného hnoja. Mladý dobytok a dojčiace kravy pasú v elektrických ohradníkoch od mája do októbra.

Ekologická BIO výroba

Mlieko z kráv a oviec spracúvame v súlade s náročnými požiadavkami na ekologické spracovanie a výrobu BIO potravín. Výsledky však stoja za to a naše BIO mliečne výrobky majú fantastickú chuť a výživovú hodnotu.

Srdečne pozývame do našej predajne na chutné ovčie či kravské syry (údené či neúdené), lahodné syrové nite či pareničky a tradičnú slovenskú žinčicu či zákvas.

Ochutnajte BIO mliečne výrobky >>

Bio výrobky z kravského a ovčieho mlieka - Eko farma Važec