Princípy eko hospodárstva

Ekologický chov oviec – Ekofarma Važec

Základné princípy ekologického hospodárstva

Ekologické hospodárstvo je relatívne novým spôsobom hospodárenia s prírodou. Jeho cieľom je trvalo udržateľný prirodzený systém obhospodarovania prírody. Medzi jeho základné princípy patria:

 • Produkcia jedla má byť ekologická ako pri pôvode, tak pri výslednom produkte
 • Integrácia druhov, ktoré udržiavajú chod ekosystému a poskytujú výber alternatívnych produktov
 • Minimalizácia „potravinových kilometrov“, spotrebu obalov, spotrebu energie a odpadu
 • Definícia nového ekosystému vhodného pre potreby ľudstva za pomoci znalostí z existujúcich ekosystémov na celom svete
 • Podpora prirodzeného ekosystému pôdy, jej mikroorganizmov

Ekologická starostlivosť o pôdu - Ekofarma Važec

Základné metódy ekologického hospodárstva

 • Prevencia erózie pôdy
 • Prevencia infiltrácie vody
 • Regenerácia eko-systému
 • Podpora symbiotickej fauny a flóry
 • Podpora prirodzenej bio diverzity
 • Podpora bio diverzity produkcie potravín a ďalších výsledných produktov roľníckej činnosti

Ekologické hospodárstvo v praxi vo Važci

Voľný výbeh kráv na Ekofarme Važec