Vyhlásenie

Vážení vlastníci pôdy v k. ú. Važec,

Poľnohospodárske družstvo Važec, ako aj spriaznené osoby vlastniace poľnohospodársku pôdu v k. ú. Važec touto formou reagujeme na listy, ktoré zasiela spoločnosť Tatra Forest Slovakia, s.r.o. s cieľom osloviť vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v záujme kúpy alebo zámeny pozemkov.

V súčasnosti Poľnohospodárske družstvo Važec ani spriaznené osoby vlastniace poľnohospodársku pôdu v k. ú. Važec nepripravujú žiadnu strategickú zámenu pôdy so spoločnosťou Tatra Forest Slovakia, s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo Važec má eminentný záujem sa rozvíjať, hospodáriť na zverených pozemkoch so starostlivosťou riadneho hospodára a poľnohospodársku pôdu vykupovať do svojho vlastníctva alebo poľnohospodársku pôdu v k. ú. Važec prenajímať podľa záujmu vlastníkov.

Našim cieľom je vytvoriť si v k. ú. Važec, čo najširší vzťah k poľnohospodárskej pôde, ako k základnému výrobnému prostriedku každého poľnohospodára.

Vedenie PD Važec

Výhľad - Ekofarma Poľnohospodárske družstvo Važec Tatry