Predstavenie Ekofarmy Važec

Naša ekofarma je už roky neoddeliteľnou súčasťou Važca. Veľmi si ceníme, že aj vďaka Vám
môžeme prispievať k ochrane a zveľaďovaniu prírody v tomto krásnom regióne.

Každý deň spolu s vyše sto kolegami z Važca a okolia udržiavame v chode jeden z najväčších
ekologicky hospodáriacich podnikov na Slovensku. Obhospodarujeme 2000 hektárov
ekologicky spravovanej pôdy a chováme tisíce zvierat.

Cieľom našej náročnej práce je tvoriť chutné a zdravé potraviny
pre Vás, pre Važec a pre celé Slovensko.

 • Lorem
 • Ipsum
 • Dolor

Ako iste chápete, na to aby sme mohli bezpečne a zodpovedne vykonávať svoju prácu,
musíme mať pevnú pôdu pod nohami. To je dôvod prečo sa obraciame na vlastníkov pozemkov,
na ktorých sa rozprestiera chotár Ekofarmy Važec, so záujmom o odkúpenie ich poľnohospodárskej pôdy.

Súčasťou protihodnoty, ktorú ponúkame každému je aj uistenie,
že pôda ostane v zodpovedných slovenských rukách a že jej plody pôjdu predovšetkým Važcu a Slovensku.

Súťaž o atraktívne ceny

V dátumoch od 01. 10. 2017 do 15. 11. 2021 ponúkame možnosť
odpredaja pozemkov v prospech Ekofarmy Važec.
Každý z Vás, ktorý nám do 15.11.2021 odpredá parcelu získa zlosovací
lístok do veľkej súťaže o atraktívne ceny. Viac informácií v štatúte súťaže a dodatkoch 1, 2, 3, 4 a 5.
Výhercov súťaže nájdete tu.

Automobil
Škoda Octavia III.

Štvorkolka

5000 eur
v hotovosti

Prečo predať pôdu Ekofarme Važec?

Aby sme mohli naše poslanie plniť čo najefektívnejšie a s čistým svedomím,
musíme pravidelne investovať do vzdelávania a motivácie zamestnancov,
do zdravia našich zvierat, do rozvoja technickej infraštruktúry a vybavenosti
či do renovácie nehnuteľností.

Ako si iste viete predstaviť, ide o komplikované procesy.
Podstupujeme ich však ochotne a s vedomím toho, že to sú investície,
z ktorých budeme profitovať všetci:
Tatranská príroda, Važecký región, všetci naši susedia a najmä budúce generácie.

Ekologické hospodárstvo nie je úloha na jeden život. A to je dobre.
Vďaka práci v Ekofarme Važec sa totiž mnohí Važťania nemusia báť o budúcnosť.

Naše hodnoty sú:

 • Trvalo udržateľné zveľaďovanie prírody

  Ochraňovať prírodu nám nestačí. Každý deň robíme ekosystém krajším a zdravším. Chceme, aby divé aj domestikované zvieratá žili vo Važci, v srdci národných parkov, harmonicky, spokojne a dlhodobo.

 • Kvalita s dôrazom na zdravie

  S kvalitou našich produktov nerobíme kompromisy a nikdy ich robiť nebudeme. Veríme, že jedlom je človek živý, a preto tvoríme živé jedlo, ktoré každý deň dávame na stôl našim zákazníkom, aj našim rodinám.

 • Vyvážená kombinácia tradícií a inovácií

  V tradíciách je mnoho múdrostí, ale nie všetky. Neustále inovujeme a rastieme: vedomostne, procesne, technicky, osobne a ľudsky. A spolu s nami rastú aj naše štandardy.

 • Poctivý a priateľský prístup k zamestnancom

  Naši zamestnanci tvoria ekosystém nielen vonku, ale aj organizačne. Všetci máme svoje miesto a svoju zodpovednosť. Všetci sme dôležití. Komunikujeme otvorene a s otvorenými mysľami. Každý dobrý nápad a každý dobrý kolega nájde vo Važci svoje uplatnenie.

 • Úcta a vďačnosť Važcu

  Sme jeden z najväčších ekologicky hospodáriacich podnikov na Slovensku s 2000 hektármi ekologicky spravovanej pôdy. Važecký región nám dáva veľa a my robíme všetko preto, aby sme mu to vrátili. Preto, kde môžeme, pomôžeme. Jednotlivcovi aj spoločnosti.

O ktoré parcely ide?

Ekofarma Važec má záujem o parcely väčšie ako 2500 m2 v cenách
0,27 EUR za 1 m2 ornej pôdy a 0,19 EUR za 1 m2 trvalého trávnatého porastu.

mapa chotára Ekofarmy Važec

Podporte Ekofarmu Važec

Ste vlastníkom pozemku, ktorý by mohol byť súčasťou Ekofarmy Važec? Prihláste sa nám.

Poznáte niekoho, pre koho môže byť naša ponuka zaujímavá? Prepošlite mu odkaz na túto stránku.

Mail: vazec@ekofarmavazec.sk

Tel: 0908 995 747