Podpora poľnohospodárskych podnikov - Ekofarma Važec - BIO výrobky spod Kriváňa

Podpora poľnohospodárskych podnikov

Účelom projektu je investícia do rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby, investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby, zvýšenie efektívnosti výroby, zvýšenie rentability výroby, zlepšenie pracovných podmienok, zníženie výrobných nákladov a zvyšovanie kvality produkcie.

Hlavným dlhodobým cieľom Ekofarmy Važec je v súčasnosti rozvíjať hospodárstvo s cieľom dosiahnuť maximálnu rentabilitu výroby s dôrazom na to, aby tento proces bol kontinuálny, a aby dochádzalo k neustálemu zvyšovaniu ekonomickej efektívnosti a konkurencieschopnosti. V procese rozvoja družstva, je preto kľúčové urýchlene modernizovať výrobné kapacity – uskladňovacie kapacity, hnojisku, sýpku, dojáreň a maštale v rámci rozsiahlej živočíšnej výroby a zároveň obstaranie technológií a strojov do živočíšnej výroby.

 

Zdieľať článok:

Pokračovať na článok