Projekty - Ekofarma Važec - BIO výrobky spod Kriváňa

Ekofarma Važec

Projekty

 

Názov projektu: Investícia do modernej manipulačnej techniky PD Mengusovce  

 

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti živočíšnej výroby – PD Važec

Názov projektu: Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby – PD Važec

Názov projektu: Inovatívne investície na zvýšenie stupňa spracovania mlieka PD Važec

Názov projektu: Inovatívne investície na zvýšenie stupňa spracovania mäsa PD Važec