Predaj živých jahniat

Už Jánošík pásol pod Tatrami slovenské ovečky, predkov našej zošľachtenej valašky a pochutnával si na vynikajúcej jahňacinke. Nenechajte si ujsť výnimočnú chuťjahňacieho mäsa, pôvodom z našej ekofarmy ani vy.

Zošľachtená valaška sa chová prevažne v podhorských a horských oblastiach Slovenska (najmä Orava, Liptov a Spiš) a je najpočetnejšie zastúpeným plemenom na Slovensku. Plemeno bolo uznané v roku 1982 ako polohrubovlnové plemeno oviec s kombinovanou úžitkovosťou (mlieko, mäso, vlna).

Medzi ich najdôležitejšie úžitkové vlastnosti patrí pevná konštitúcia, dobrý zdravotný stav, chodivosť a prispôsobivosť chovateľským podmienkam. Živá hmotnosť bahníc je podľa plemenného štandardu 45-50 kg, baranov 65-75 kg, produkcia vlny bahníc je 3,0-3,5 kg, pri baranoch 5,5-6,0 kg. Vlna ja biela splývavého charakteru, pričom podsada dosahuje minimálne 60 % výšky pesíka. V rúne je nežiaduci mŕtvy a čierny vlas s priemernou jemnosťou vlny do 43 mikrometrov (sortimenty vlny C/D – D/E). Pri plemene ZV sa plodnosť na obahnenú ovcu pohybuje v rozpätí od 120,9 do 130,0 %. Čo sa týka produkcie mlieka, pohybuje sa za štandardnú 150 dňovú periódu v kontrolovaných chovoch na úrovni okolo 120-140 litrov. Priemerný denný prírastok jahniat do odstavu sa pohybuje v rozpätí od 220 do 280g.

Ponúkame vám na predaj živé jahniatka, ktoré boli odchované našimi ovečkami na našej  BIO farme.

Cena za kilo živej váhy je 2,50 EUR bez DPH.