Predaj živých jahniat - Ekofarma Važec - BIO výrobky spod Kriváňa

Predaj živých jahniat

Už Jánošík pásol pod Tatrami slovenské ovečky, predkov našej zošľachtenej valašky a pochutnával si na vynikajúcej jahňacinke. Nenechajte si ujsť výnimočnú chuťjahňacieho mäsa, pôvodom z našej ekofarmy ani vy.

Zošľachtená valaška sa chová prevažne v podhorských a horských oblastiach Slovenska (najmä Orava, Liptov a Spiš) a je najpočetnejšie zastúpeným plemenom na Slovensku. Plemeno bolo uznané v roku 1982 ako polohrubovlnové plemeno oviec s kombinovanou úžitkovosťou (mlieko, mäso, vlna).

Medzi ich najdôležitejšie úžitkové vlastnosti patrí pevná konštitúcia, dobrý zdravotný stav, chodivosť a prispôsobivosť chovateľským podmienkam. Živá hmotnosť bahníc je podľa plemenného štandardu 45-50 kg, baranov 65-75 kg, produkcia vlny bahníc je 3,0-3,5 kg, pri baranoch 5,5-6,0 kg. Vlna ja biela splývavého charakteru, pričom podsada dosahuje minimálne 60 % výšky pesíka. V rúne je nežiaduci mŕtvy a čierny vlas s priemernou jemnosťou vlny do 43 mikrometrov (sortimenty vlny C/D – D/E). Pri plemene ZV sa plodnosť na obahnenú ovcu pohybuje v rozpätí od 120,9 do 130,0 %. Čo sa týka produkcie mlieka, pohybuje sa za štandardnú 150 dňovú periódu v kontrolovaných chovoch na úrovni okolo 120-140 litrov. Priemerný denný prírastok jahniat do odstavu sa pohybuje v rozpätí od 220 do 280g.

Ponúkame vám na predaj živé jahniatka, ktoré boli odchované našimi ovečkami na našej  BIO farme.

Cena za kilo živej váhy je 2,50 EUR bez DPH. 

Zdieľať článok: